Trafikkskada hjort Flora kommune

Tirsdag 10.09.2013. kl.01.30.
Melding fra politi om påkjørt kolle på Rv.5 ved Eikefjord, snakka med sjåføren, han sa at kolla hadde fortsatt ut av vegen og forsvunne i mørket, den så ut til å ha en knekt bakfot. Var på staden en halvtime etterpå, så ikke noe til dyret og siden det var nær opp til bebyggelse fant jeg det mest forsvarlig å vente med søt til det ble lyst om morgenen.
Kl. 06.00 samme morgen fikk jeg ny telefon fra politiet om en ny hjortepåkjøring, denne gang var det en ungkolle som var påkjørt  på Rv.614 ved Haukå og at jeg måtte komme så raskt som mulig for å avlive dyret. Var på plassen 50 minutter senere da var dyret dødt, det hadde så store indre skader at de hadde nok blødd ihjel i løpet av få minutt.
Deretter var det å begynne søket etter den påkjørte kolla ved Eikefjord, fikk med meg en av de andre medlemmene i ettersøksringen som følgeskytter og startet søket der. Etter en del utredning fant Celina sporet etter dyret og påviste sårleie med spor av blod i, etter dyret inn i et kratt. Kolla hadde kryssa riksvegen igjen og fortsatt rett på motbakke opp gjennom lia, på sporavtrykk så vi at kolla gikk på tre bein og at den hadde kalv med seg og vi fant dråper av blod med lange mellomrom. Sporet etter dyra i mange kilometer uten å komme innpå, var tilslutt nær innpå i et tett granfelt, men vi så bare skygger av de mellom granene. Etter flere timers sporing kom vi ned mot Rv. 615, her hadde dyra trakka mye rundt og Celina slet med å finne utgang på sporet. Besluttet å bryte av og ta opp igjen sporingen neste morgen.
Startet opp igjen onsdag morgen, og etter en del utredning fant Celina utgang og fortsatte å spore på dyra. Det bar nå tilbake samme veg som vi hadde gått fram dagen før et stykke høyere oppe i terrenget, der vi fant sporavtrykk var vi ganske sikre på at det var riktige dyr, Celina markerte enkelte plasser i sporet uten at vi kunne finn blod. Etterhvert begynte sporet å og i en vid sirkel, Celina ble varmere på sporet og med ett markerte hun at hun hadde dyra rett foran seg, denne gangen tok de ut uten at vi fikk se de og forsvant i tetta. Siden kolla beveget seg så langt og lett i terrenget og hadde kalv med seg, beslutta vi å avslutte ettersøket. 
Varslet viltansvarlig i kommunen om utfallet, og at han måtte gjøre jaktlaga i området oppmerksomme på dyret.

------------------------

Torsdag 29/03 2012
Melding fra politiet kl. 22.45 om påkjørt kolle på Rv 5 Brandsøy. Dyret hadde sprunge derifra, men var muligens skada. Sjåføren hadde merka påkjøringsstedet. Tok med begge hundene og var på stedet 1 time senere.
Satte Conny på sporet, som var greit å finne når det var oppmerka, og hun la i vei med et jevnt drag i lina.
Etter ca. 5 - 600 m. såg vi kolla sammen med to mindre dyr. Dyra trakk raskt unda og valgte å avslutte, siden det var mørkt og inne i tettbebyggelse.
Starta opp igjen søket om morgenen 30/03 med Celina som sporhund og fulgte sporet ca. 1 km., langs fjæra, gjennom noen skogholt og over noen jorder, til dyra hadde krysset riksvegen på ny og gått videre opp i åsen. Ikke tegn etter blod eller andre sårtegn, og det jeg såg av klauvfar var normale, så avsluttet og meldte fra til viltforvalter, og gav tilbakemelding til politivakta.

---------------------------

Torsdag 16/02 2012
Melding fra politiet kl. 15.44 om påkjørt hjortekalv i Nordalsfjord-tunnelen  på Rv. 614. Lastet begge hundene i bilen og reiste på plassen. Snakket med sjåføren underveis og fikk opplyst at det ikke hadde vært så stort sammenstøt, men kalven hadde småhaltet ut av tunnelen, hoppet over autovernet  et stykke fra tunnelmunningen og fortsatt ned gjennom skråningen mot et islagt vann på nedsiden av veien.
Da jeg kom fram observerte jeg hjortekalven  på en liten avsats, 10-15 m ned i det snødekte bratthenget fra vegen og ned mot vannet. Vanskelig å bedømme hvor mye den var skadet, men den den virket generelt i dårlig forfatning og jeg vurderte at den hadde liten mulighet til å komme seg opp igjen, og heller ikke videre ned. Konfererte med viltforvalter på telefon og vi besluttet at kalven burde avlives.
Jeg skjøt kalven, og forsikret meg om at den var død, men måtte la den ligge igjen da jeg fant det uforsvarlig å ta meg ned der kalven lå uten sikringstau....noe jeg ikke hadde med meg.
Ga tilbakemelding til politivakta.


----------------------------

Torsdag 02/02 2012
Fikk melding fra politiet om to påkjørte hjorter, på Rv.5 Brandsøy med en time mellomrom i dag tidlig. 
Den første hadde løpt videre etter påkjørselen. Det snødde hele tiden, så vanskelig å finne sikre spor. Søkte en god stund med Celina, uten å finne dyret.
Det andre dyret som var påkjørt var en kolle, den ble mye skadet i bakparten og sto i vegkanten.Tilkalte en av de andre medlemmene i ettersøksringen for å avlive denne så raskt som mulig. Da han kom fram hadde den flyttet seg, han fulgte etter spora i snøen og fant igjen dyret i et boligfelt ved siden av riksvegen og fikk avlivet kolla. Jeg hjalp ham med å få dyret derifra og henge kjøttet på kjølerom. Ga tilbakemelding til politiet, og varslet viltforvalter i kommunen.


Trafikkskada hjort Flora kommune 2011


Tirsdag 20/12 2011
Telefon kl.19.30 om påkjørt hjort ved Svortevik. Tok med begge hundene, Det snøa lett så passe sporsnø, ikke blod eller andre sårtegn å finne fra hjorten. Satte Conny på sporet og hun sporet rolig avgårde, etter et stykke fant vi en lege etter dyret. Ikke langt unna så jeg hjorten i lyse fra lykta, men det trakk raskt unna og forsvant inn i et granfelt i bratt lende. Fant det håpløst å finne igjen dyret der det nå var i mørket, og det var så mobilt.
Hadde en av de andre i ettersøksringen med morgenen etter og fortsatte søket, det hadde snøa mer om natta og det var spor overalt etter dyr som hadde beveget seg i terenget. Satte Celina på sporet der jeg sluttet kvelden før, og søkte en god stund uten å finne dyret eller se tegn til at dyret var alvorlig skadet så måtte avslutte uten funn... 

---------------------------

Mandag 05/12 2011
Fikk beskjed om hjortepåklørsel ved Mekevika  på Rv. 5 i dag tidlig.
Det var gått noen timer siden hjorten var påkjørt da jeg fikk beskjed, jeg tok kontakt med sjåføren og han opplyste at det var tett snøvær da uhellet skjedde han var usikker på nva slag hjort det var og han hadde ikke sett hjorten igjen. Da jeg kom på plassen hadde det snøet så pass at det ikke varsynlige spor, jeg fant noen biter av knust lykteglass i veikanten og lot Celina søke der. Hun tok straks et spor og satte kursen mot et granfelt. Etter ca. 50 m. oppdaget jeg spor etter kolle og kalv, fant og noen bloddråper så jeg viste at det var riktig spor, men var usikker på hvilket dyr som var skadet.
Celina lå tungt i lina og sporet målbevist, etter ca. 700m oppdaget jeg kolla som lå inn mellom noen furuer og den så medtatt ut. Jeg batt lina fast i meg selv for at ikke Celina skulle rase ut, og avlivet kolla med et skudd fra 30m avstand.
Det viste seg at kolla hadde blitt truffet i siden og fått knekt fire ribbeben like oppunder ryggen, en lungen var og punktert, det var fra dette såret det hadde blødd litt.
Tok dyret med og hengte på kjøl og varslet viltforvalter, ga og tilbakemelding til politiet.


--------------------
 


Fredag 10/11 2011
Ble tilkalt for å avlive påkjørt ungkolle, på Rv. 5 øst for avkjøring til Fjordbasen i Florø. Dyret var dødt av skadene da jeg kom fram. Det hadde fått hard medfart, alle beina var knekt og var ellers mye kvestet. Tok dyret med, da sånne mindre hjorter er etterspurt til reve-åte for revejegere.
Ga tilbakemelding til politiet, og varslet viltforvalter.

Ble frustrert over vettløs kjøring av en bilfører. Det var satt opp varseltrekant,  jeg hadde kjørt bilen min ut på veiskulderen der hjorten lå, og satt på nødblinkene hadde og på meg refleksvest. Alle reduserte farten og tok hensyn da de passerte, unntatt en som kjørte som F...., da bilen framfor bremset ned farten ble det panikkbremsing og det kunne lett blitt en farlig situasjon både for andre trafikanter og meg som holdt på der i veikanten. 😠😠

---------------------------

Lørdag 29/10 2011
Telefon om påkjørt hjort på Rv. 5, ved Fjordbasen i Florø.
Hjorten, en spissbukk var fremdeles levende så måtte avlive den, og fjerne dyret derifra.
Dyret var så sundslått av kollisjonen at det var ikke brukbart til menneskemat.

----------------------

Torsdag 27/10 2011
Telefon fra politiet kl. 07.57 om kollisjon mellom motorsykkel og hjort på Rv. 5 i Brandsøy på innfartsvegen til Florø. De viste ikke hvordan det hadde gått med hjorten og utrykningspersonell var på plassen for å ta seg av motorsyklisten som var skadet, jeg skulle få mer informasjon underveis.
En halvtime senere fikk jeg beskjed om at hjorten var skadet og var forsvunnet ut av syne, jeg valgte da å få med meg en av de andre medlemmene i ettersøksringen  som skytter, siden terenget på begge sider av vegen er tett bevokst med skog.
Det var ikke tegn til blod etter dyret på eller ved veien, så jeg valgte å ta Celina med til skadestedet og la henne utrede. Hun viste tydelig at her var det mye forskjellige lukter, etterhvert så det ut til at hun valgte seg et spor og gikk et stykke opp i terenget på oppsiden av vegen, snudde krysset vegen og fortsatte på den andre siden ganske målbevist så vi fulgte etter. Etter et stykke sporet hun på en måte som tydet på at hun gikk etter et dyr som hadde beitet, jeg stoppet henne da og tok henne tilbake til vegen og satte henne på sporet på ny. Nå gikk hun målbevisst den vegen hun først begynte og etter et lite stykke gikk Celina rett på hjorten som lå død ned i en grop i terrenget, som gjorde det vanskelig å se den.
Vi tok hjorten med og slaktet den, og det viste seg at ene lungen var punktert så den hadde blødd ut inn i brysthulen. Vi vurderte kjøttet som brukbart og hengte det på kjølelager og ga rapport til viltforvalter.
Ga tilbakemelding til politiet at søket var avsluttet og dyret funnet.-----------------------------------


Onsdag 28/09 2011
Telefon fra politiet kl. 23.44 om påkjørt hjortekolle, på Solheim, gamlevegen på sørsida av Brandsøyåsen (Flora). Ble satt over til bilføreren som forklarte at dyret hadde sprunget videre nedom vegen, mens vi snakket kom dyret tilbake og sprang oppigjen mot åsen og det haltet litt.
Siden dyret var oppegåene og det var natt og mørkt, besluttet jeg å vente til det ble lyst med å rykke ut å se etter dyret.
Var på plass om morningen etter (29/9) med Conny. Hadde og fått med  meg en til fra ettersøksringen som skytter om det skulle være behov for det. 
Vanskelig å finne tegn til eller spor etter hjortepåkjøring. Etter en del fram og tilbake tok Conny spor som hun begynte å følge, vi såg med sikkerhet at det var spor etter kolle. Ikke blod eller noe slags sårtegn i sporet, og dyret hadde beveget seg greit oppover i åsen.
Fulgte sporet et godt stykke uten å komme i kontakt med dyret, så besluttet å avslutte... 


------------------------------
 


Mandag 26/09 2011
Fikk beskjed i gårkveld fra de som da hadde vakt, om en hjortekalv som var truffet av bil på Rv. 614 ca. 300m fra krysset mot Nordalsfj. Kalven dadde stukket til skogs og måtte søkes etter i dag når det ble lyst. Lastet hunder og utstyr i bilen og kjørte hjemmefra kl. 08. 
Kom fram til den avmerka plassen, det regna enormt og mye overflatevatn så ingenting å finne av sportegn. Valgte å sette Conny, som er mest erfaren på sporet. Etter å ha orientert seg litt virket det som hun hadde funnet spor og la i vei. Siden det var mye overflatevatn kunne jeg ikke se noe av spor, ettersom det bar oppover i terenget så jeg klauavtrykk etter kolle og kalv, så jeg regnet med at det var riktig.
Fulgte sporet ca. en km. uten å se dyr og konkluderte med at siden kalven fulgte kolla var den sansynligvis ikke alvorlig skadet, og avsluttet.
Det våteste ettersøk jeg noensinne har vært ute på.------------------------------------------


Torsdag 18/08 2011
Telefon kl.13.30, om påkjørt hjortekalv på Rv. 5 Brandsøy ved Planteskolen.
Var på plass med Celina 50 min. etterpå. Undersøkte stedet for om mulig å finne blod eller andre sårtegn, fann ingenting. Satte Celina på sporet og spora etter dyret et godt stykke, ingenting tyda på at kalven var alvorlig skada...friskmeldte dyret. ------------------------------------------

Torsdag 05/05 2011
Telefon fra politiet kl.07.40
Hjortekolle påkjørt på RV. 5 ved kryset til rv.614, Grov.
Kolla var død på stedet, fikk beskjeb om at dyret var avblødd og at kjøttet sansynligvis var brukbart. Reiste ut og henta dyret og slakta det og fikk det på kjølelager. Mye blodslått kjøtt, så mye "roadkill" til hundemat...

-------------------------------------------

Onsdag 16/03 2011
Telefon fra politiet kl.06.18
Hjortekalv påkjørt Rv. 5, Brandsøy. Sjåføren hadde opplyst at kalven reiste seg med det samme etter påkjørselen og fortsatte etter kolla inn i skogen. Vurderte det som en fordel å vente noen timer med å rykke ut med hund, og fekken annen fra ettersøksringen som bodde i nærheten til å sjekke ut påkjøringsstedet, ikke noe å finne utenom spor etter dyra i snøen.
Etter noen timer reiste jeg ut, og tok begge hundene med. Valgte å la Celina få prøve seg, og etter å ha leita etter tegn på om dyret kunne være skada satte jeg henne på sporet og hun spora ivrig oppgjennom åssida. Det var snø på bakken så spora var tydelig, og det var ikke tegn til at kalven hadde bevega seg unormalt, heller ikke blodflekker eller tegn til at den hadde lagt seg ned. Snøbare områder lenger oppe i åsen, og der hadde dyra beita i løpet av dagen. Vurderte at kalven ikke hadde fått alvorlege skader, og avslutta ettersøket.


Trafikkskadet hjort Flora kommune 2010


Mandag 20/12-10
Telefon fra politiet kl.18.58. Påkjørt hjortekalv, ble satt over til sjåføren, som opplyste at kalven sto i vegkanten på tre bein, og at han var på stedet og dirigerte traffikken forbi. Tok Conny med meg og satte meg i bilen og hastet avgårde, var på ulykkesplassen 20 minutter etter at jeg ble varslet.
Kalven lå da i veigrøfta, men var fremdeles i live.
Avlivet kalven med et hodeskudd fra kort hold og gjorde slutt på dens lidelser.
Dyret hadde ikke tegn til ytre skader, så mistenkte indre skader med blødninger, og da jeg åpnet opp viste det seg at muskelvevet bak i svangen var revnet og hovedpulsåren til høyre bakbein var punktert, så bukhulen var oppfylt med blod.
Vurderte kjøttet til å være fullt brukbart til mat, så tok dyret med meg og varslet viltforvalteren i kommunen.
Ble ikke bruk for hund denne gangen, men har alltid hund med på utrykning
.

------------------------------------------


Søndag 19/12-10
Telefon fra politiet kl. 07.00 om påkjørt hjortekalv, ble satt i kontakt med sjåføren, han opplyste at kalven ble truffet bakfra og at den hadde komt seg på beina igjen og følgt etter mora til skogs.
Ut fra opplysningene besluttet jeg å vente til det lysnet. Var på plass litt før 09, med Celina. Etter å ha undersøkt og sjekket for eventuelle blodspor koblet jeg lina på Celina og lot henne søke, hun tok sporet straks og la i vei i jevn driv oppgjennom lia. Det var sporsnø så det var lett for meg å sjekke sporet, det var ikke tegn til at dyret hadde lagt seg ned eller beveget seg unormalt. Fulgte sporet ca. en time uten å komme i kontakt med dyra, så konkluderte med at kalven hadde klart seg og avslutta.

--------------------------------